Ένωση δύο ή περισσότερων σπονδύλων με τη χρήση υλικών για την αντιμετώπιση του πόνου και της παραμόρφωσης στην Σπονδυλική Στήλη. Η σπονδυλοδεσία μπορεί να εφαρμοστεί είτε ανοικτά με χειρουργική επέμβαση είτε με την μέθοδο της Ελάχιστης Επεμβατικότητας.

Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιούνται υλικά τα οποία είναι συμβατά με τον ανθρώπινο οργανισμό και όταν απαιτείται τοποθετούνται οστικά μοσχεύματα από τον ίδιο τον ασθενή (ή συνθετικά) με στόχο την πλήρη ένωση των σπονδύλων και την κατάργηση της κίνησή τους, ώστε ο ασθενής να ανακουφιστεί από τον πόνο και ταυτόχρονα να αποφευχθεί η παραμόρφωση της Σπονδυλικής Στήλης.

Ανάλογα με την κλινική εικόνα και το στάδιο της πάθησης ή κάκωσης, ο εξειδικευμένος στην Σπονδυλική Στήλη Ορθοπαιδικός Χειρουργός επιλέγει τον κατάλληλο τύπο σπονδυλοδεσίας.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της μεθόδου εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από:

  1. τις προσδοκίες του ασθενή
  2. την εξειδίκευση
  3. την εμπειρία του Ορθοπαιδικού Χειρουργού Σπονδυλικής Στήλης.