Έγχυση ειδικού σκληρυντικού υλικού (οστικό τσιμέντο) στο κέντρο του σπονδύλου για την αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών καταγμάτων και των μεταστάσεων. Η κυφοπλαστική αποτελεί μια γρήγορη και ασφαλή μέθοδο αντιμετώπισης των οστεοπορωτικών καταγμάτων στην Σπονδυλική Στήλη, η οποία εφαρμόζεται από εξειδικευμένους στην Σπονδυλική Στήλη Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς και έχει ως στόχο την άμεση ανακούφιση από τον ισχυρό πόνο, την αποφυγή πολύμηνης κατάκλισης στο κρεβάτι και την άμεση (εντός 24ωρου) κινητοποίηση του ασθενή χωρίς τη χρήση κηδεμόνα.

Η μέθοδος απαιτεί τομή δέρματος μόλις 1 χιλιοστού και μετά την έγχυση του σκληρυντικού υλικού το κάταγμα ανατάσσεται και συνεπώς ο ασθενής ανακουφίζεται από τον πόνο, ενώ η μορφολογία του σπονδύλου επανέρχεται και συνεπώς ο ασθενής αποφεύγει την κύφωση και μπορεί να κινητοποιηθεί.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της μεθόδου εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από:

  1. την μορφολογία του κατάγματος,
  2. την εξειδίκευση και
  3. την εμπειρία του Ορθοπαιδικού Χειρουργού στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης.