Ο κος Κ.Λ. ετών 34 προσήλθε στο ιατρείο μας με πόνο και χωλότητα όπως φαίνεται στο πρώτο μέρος του βιντεο, ενώ δύο εβδομάδες μετά ο πόνος εξαφανίστηκε και η βάδισή του επανήρθε όπως φαίνεται στο δεύτερο μέρος του βίντεο!