Παρακολουθείτε την μαρτυρία ασθενούς για την Ελάχιστα Επεμβατική χειρουργική ισχίου, AMIS.

______________________________________________________________
Η Ασθεσνής πρίν την AMIS Ελάχιστα Επεμβατική

______________________________________________________________
Η Ασθεσνής 20 ώρες μετά:

______________________________________________________________
Η Ασθενής την 6 μέρα:

—————————————————————————————————-
Μοιραστήτε μαζί μας τις απόψεις σας για την AMIS ΙΣΧΙΟΥ