Άνδρας 57 ετών, προσήλθε στο ιατρείο μας με παραμόρφωση σε μόνιμη κάμψη του παράμεσου δακτύλου στο αριστερό χέρι, με αποτέλεσμα τα 2 τελευταία χρόνια να μην διεκπεραιώνει καθημερινές δραστηριότητες όπως το πλύσιμο του προσώπου και το κράτημα στο χέρι ενός αντικειμένου.

Η πάθηση αντιμετωπίστηκε αρχικά από άλλον γιατρό ως τενοντοελυτρίτιδα και συνεπώς η διάνοιξη του ελύτρου που υπέστη δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτέλεσμα. Έτσι, η ψυχολογική του κατάσταση ήταν τόσο επιβαρυμένη ώστε εξέφρασε την επιθυμία να του κοπεί το δάκτυλο ώστε να λειτουργήσει το χέρι του και πάλι φυσιολογικά.

Μετά την ορθή διάγνωση της ρίκνωσης της παλαμιαίας απονεύρωσης (νόσος Dupuytren) αποφασίστηκε στην αρχή η δημιουργία σχάσεων κατά μήκος της απονεύρωσης του παράμεσου και στην συνέχεια η αφαίρεση της απονεύρωσης στο συγκεκριμένο δάκτυλο με άμεσα αποτελέσματα. Το δάκτυλο «ανοίγει» και «κλείνει» σε πλήρη εύρος κίνησης και ο ασθενής έχει ξανά ένα πλήρως λειτουργικό χέρι.

ΠΡΙΝ

Πριν την επέμβαση

ΜΕΤΑ

Μετά την επέμβαση